"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z rynnami, renowacji kominów oraz wymianie świetlika w części willowej budynku Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie"

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn. „Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich - modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap I, XIX w., elewacja budynku, wymiana dachu wraz z rynnami, kominami
i świetlikiem”, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Ochrona zabytków 2021 r. znak postępowania: 2/2021":

 

Treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres bezpośredni do opublikowanego ogłoszenia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1e2be9ef-b519-438e-9c6d-0e2d34beb2a6

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) pdf 91.87 KB Anna Archacka
SWZ (PDF) pdf 468.90 KB Anna Archacka
Załączniki nr 1-5 do SWZ (DOC) doc 83.50 KB Anna Archacka
Załącznik nr 6 do SWZ (wzór umowy) pdf 398.77 KB Anna Archacka
Załącznik nr 7 i 8 do SWZ (ZIP) zip 4.85 MB Anna Archacka
Załącznik nr 9 do SWZ (Przedmiar robót) pdf 4.98 MB Anna Archacka
Informacja z 28.04.2021 o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć pdf 673.85 KB Anna Archacka
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.05.2021 r. pdf 539.87 KB Anna Archacka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.05.2021 r.) pdf 1,003.67 KB Anna Archacka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 24 kwiecień 2021 11:20 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 kwiecień 2021 14:35 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 14:20 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 15:42 Anna Archacka