Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Adres strony internetowej, na której prowadzone są wszystkie postępowania od 130 tysięcy zł.:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Od dnia 21.06.2021 r. postępowania są prowadzone pod następującym adresem:

https://portal.smartpzp.pl/muzeumdrozdowo

Od dnia 17 maja 2023 roku postępowania prowadzone są pod poniższym  adresem: :

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania