Treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Adres ogłoszenia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8947a5d5-4085-4ec4-9bf9-ebc3f64c5edd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) pdf 105.78 KB Anna Archacka
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF) pdf 508.86 KB Anna Archacka
Załączniki nr 1-5 do SWZ (DOC) doc 82.00 KB Anna Archacka
Załącznik nr 6 do SWZ (wzór umowy) pdf 397.76 KB Anna Archacka
Załączniki nr 7-8 do SWZ (ZIP) zip 4.85 MB Anna Archacka
Załącznik nr 9 do SIWZ (przedmiar robót) PDF pdf 4.98 MB Anna Archacka
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 616.09 KB Anna Archacka
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2021 r. doc 17.00 KB Anna Archacka
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 951.66 KB Anna Archacka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 kwiecień 2021 15:26 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 15:32 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 kwiecień 2021 18:19 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 kwiecień 2021 16:24 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 kwiecień 2021 14:46 Anna Archacka