W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której prowadzone są wszystkie postępowania od 130 tysięcy zł.:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Od dnia 21.06.2021 r. postępowania są prowadzone pod następującym adresem:

https://portal.smartpzp.pl/muzeumdrozdowo

 

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Muzeum

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów